Edició Breu

AMPARO MORENO SARDÀ

Periodista i catedràtica d’Història de la Comunicació
Departament de Periodisme
Universitat Autònoma de Barcelona
Vicedegana del Col•legi de Periodistes de Catalunya

Llicenciada en Filosofia i Lletres (U. de València, 1969) i Doctora en Història (U. de Barcelona, 1984)
Graduada en Periodisme (Escola Oficial de Periodisme, Barcelona 1973)

ACTIVITAT COM A PERIODISTA

 • Anys 70: redactora i col•laboradora de El Noticiero Universal, El Correo Catalan, Diario De Barcelona, Tele-Expres, Destino, Mundo...
 • Anys 90: col•laboradora de las pàgines d’opinió de El Periodico de Catalunya i del programa Bon dia Catalunya, de TV3
 • Altres col•laboracions: La Veu de l’Ebre, Més Ebre, El Punt, Diari de Tarragona, L’Estel i altres mitjans.
 • Desde 2005: Vicedegana del Col•legi de Periodistes de Catalunya, presidenta de la demarcació de les Terres de l’Ebre.

ACTIVITAT DOCENT

 • 1969-70: professora de batxillerat a centres públics i privats
 • Des de 1974 fins l’actualitat: Professora de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona: 1976, Professora Titular; 1994, Catedràtica. Ha impartit: Teoria de la Comunicació, Introducció als mitjans de comunicació de masses, Història General de la Comunicació, Història de la Comunicació a Catalunya, Metodologia per a la Investigació en Comunicació de masses, Periodisme Especialitzat Local i Comarcal, i cursos de doctorat.
 • Des de 2002-2003, directora de la Diplomatura de Posgrau de la UAB, sobre Comunicació Local: Producció i Gestió.
 • Conferències i cursos en centres de formació de professorat de primària i secundària, i en universitats d’Espanya, El Salvador, Nicaragua, Xile, Equador i Argentina.
 • Des de 2003, Directora de la Diplomatura de Postgrau de la UAB sobre Comunicació Local, producció i gestió.
 • Des de 2005, coordinadora de la Titulació de Periodisme de la UAB.

ACTIVITAT INVESTIGADORA

 • Codirectora del Laboratori de Comunicació Pública (LCP) de la UAB
 • Fundadora i membre del Feminari Dones i Cultura de Masses de la UAB

Línies d’investigació:

 • Metodologia per a la investigació de la Història de la Premsa: anàlisi hemerogràfic diacrònic automàtic. El Test ADSH, per avaluar l’amplitud, la diversitat i la sensibilitat humana de la mirada informativa, i humanitzar la informació.
 • L’ordre androcèntric del discurs acadèmic: restriccions pel coneixement històric de la societat contemporània, la cultura de masses i la societat de la informació.
 • Propostes didàctiques per a la renovació de la explicació de la Història. Altres protagonistes, altres fonts documentals, altres materials didàctics: Històries familiars i mitjans de comunicació de masses.
 • Els mitjans de Comunicació de masses, registres de la memòria col•lectiva, fot documental, material didàctic i eina per a elaborar altres explicacions.
 • La construcció històrica de las xarxes de Comunicació: cap a una Història de les comunicacions des de cada localitat, plural, cooperativa i en xarxa, utilitzant Internet.
 • Internet, eina per la participació en la construcció de coneixement personal i col•lectiu.
 • Comunicació local, noves tecnologies i democràcia participativa.
 • Ha dirigit nombrosos treballs i Tesis doctorals i altres investigacions.

ACTIVITAT POLÍTICA

 • Anys 70: membre dels Periodistes Demòcrates de Catalunya.
 • Des dels anys 70: membre del moviment feminista
 • De 2003 a 2007, regidora de l’Ajuntament de Tortosa per Independents per l’Ebre (IPE). 2003-2006: Tinent d’alcalde, Responsable de Societat de la Informació, Participació Ciutadana, Servei d’Atenció Ciutadana i Estudis Universitaris.

PUBLICACIONS

Llibres:

 • 1977: Mujeres en lucha. El movimiento feminista en España, Anagrama, Barcelona
 • 1986, El Arquetipo Viril, protagonista de la Història. Ejercicios de lectura no-
 • androcéntrica, LaSal, Barcelona.
 • 1988, La otra ‘Política’ de Aristóteles. Cultura de masses y divulgación del Arquetipo Viril, Icaria, Barcelona.
 • 1991, Pensar la Història a ras de piel, Ediciones de la Tempestad, Barcelona.
 • 1998, La mirada informativa, Bosch, Barcelona.
 • 1999, Cap a una història de les comunicacions des de Catalunya, Servei Publicacions UAB
 • (en premsa), ¿De qué hablamos y no hablamos cuando hablamos del hombre. 30 años de crítica y alternativas al androcentrismo, Icaria, Barcelona.
 • (en premsa), MORENO, Amparo; ROVETTO, Florencia; BUITRABO, Alfonso, ¿De quién hablan las noticias? Guía para humanizar la Información, Icaria, Barcelona

Videos:

 • 1992, Històrias. Infancias en los 50, Trafalgar, Producciones Documentales, Madrid

CD-Rom:

 • 1998, Xarxes de comunicació a Catalunya, passat, present i futur. Catàleg de la Exposició realitzada en el Institut Cartogràfic de Catalunya, del 9 de desembre de 1998 al 24 de gener de 1999.

Webs: