Currículum Vitae

AMPARO MORENO SARDÀ és catedràtica del Departament de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona i Vice-degana del Col•legi de Periodistes de Catalunya.

La crítica al pensament acadèmic androcèntric, que va desenvolupar a la seva Tesis Doctoral (La otra política de Aristóteles, 1988), i va aplicar a manuals d’Història de batxillerat (El Arquetipo viril protagonista de la historia, 1986) i a l’anàlisi de la premsa (La mirada informativa, 1998), li ha permès formular els paradigmes de la Història de la Comunicació no-androcèntrica (Pensar la historia a ras de piel, 1992), i diverses propostes metodològiques per a fer visibles les aportacions de dones i homes al passat i el present (des de 1999, web Passeig per les xarxes de comunicació des de... (http://masters-oaid.uab.es/passeig).