En què estic ara...

Com a catedràtica del Departament de Periodisme de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona, imparteixo docència en els estudis de grau i en el programa de Doctorat del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació, sóc coordinadora de la Titulació de Periodisme, i dirigeixo la Diplomatura sobre Comunicació Local, producció i gestió.

Amb altres professores y professors treballo en la elaboració de materials didàctics per a la millora de la docència, d'acord amb els criteris del EEES, que conflueixen en la wiki Paseos por las redes de comunicación desde... (http://dev-oaid.uab.es/geowiki)

Com a investigadora, a més de Tesines i Tesi de Doctorat, dirigeixo equips amb els que realitzem diversos projectes:

  • Com a membre del Feminari Dones i Cultura de Masses, el projecto I+D+I sobre Representación del trabajo de las mujeres en los medios de comunicación: de la marginación a la utilización de Internet para la participación en la construcción de conocimiento y en la evaluación de políticas públicas, financiat per l'Instituto de la Mujer, a realitzar els anys 2008-2009, en el que collaboren professores de les Universitats de Màlaga (Teresa Vera Balanza) i del País Basc (Natividad Abril)
  • Com a directora del LCP, el Mapa dels mitjans de comunicació a Catalunya, financiat pel Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona
  • Com a directora del LCP, el projecte d'innovació Infoparticip@ juntament amb els professors José Luis Valero, Eulalia Fuentes i Angels Jiménez, l'objectiu del qual és desenvolupar eines per a un periodisme que faciliti la participació ciutadana en el seguiment i l'avaluació de l'acció dels governs i les polítiques públiques. Infoparticip@ ha rebut una ajuda del Plan Avanza Centros de Conocimiento y Contenidos 2007 del Ministeri d'Indústria.

Aquestes activitats coincideixen amb l'objectiu de millorar el periodisme en el que treballo també com a vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya (presidenta de la Demarcació de les Terres de l'Ebre).