(2007), ¿De quién hablan las noticias? Guía para humanizar la información.

¿De quién hablan las noticias?¿De quién hablan las noticias?Icaria, Colección Akademeia. Barcelona. Páginas: 180. ISBN: 978-84-7426-955-0. Depósito legal: B-49.135-2007.

Aquesta obra ofereix una metodologia per  avaluar la mirada informativa de forma que qualsevol periodista o persona interessada en el periodisme pugui aplicarla fàcilment i  detectar com les rutines assumides condueixen a expulsar a les dones i homes com subjectes actius protagonistes del funcionamient social. Aquesta presa de conciència resulta imprescindible per explorar enfocs més amplis, diversos i amb nova sensibilitat per humanitzar la informació.