(2007-10-19) Aportacions del periodisme a una democràcia participativa en l'era digital

La implantació de la democràcia, ara fa quasi tres dècades, va significar el reconeixement de les dones i homes com a subjectes actius del debat i el control polític.

En aquests anys, però, els mitjans de comunicació de masses no han modificat la mirada informativa androcèntrica tradicional, sinó que han continuat considerant protagonistes actius de l'activitat política només a una minoria d'homes; fins i tot, han reduït l'atenció a les pròpies institucions i a les dades abstractes que proporcionen els responsables dels gabinets de comunicació. Les recerques que hem realitzat ens permeten afirmar que el periodisme polític ha expulsat la ciutadania plural del debat públic, i s'ha deshumanitzat, col·laborant a la persistència d'una democràcia deficient.

Els mitjans digitals ofereixen la possibilitat de fer visible les dones i homes com a protagonistes actius del funcionament social, i de facilitar la participació en la construcció de coneixement sobre com hem fet la societat i com la volem fer, i en la avaluació de les polítiques públiques.

Aquest és l'objectiu d'algunes eines desenvolupades pel Laboratori de Comunicació Pública de la UAB, amb l'objectiu que el periodisme recuperi la tradició de resistència al poder polític, i col·labori en la construcció d'una democràcia participativa des de les experiències quotidianes de dones i homes i en xarxa.

AdjuntMida
Periodisme per a una democracia participativa.pps153 KB
Aportacions del periodisme a una democracia participativa.pdf63.37 KB