Innovació Docent

Trajectòria Docent / Innovació

La escasa formació pedagògica que rebem a la Universitat, que no es compensa amb un Curs d'Aptitut Pedagògica com el que vaig fer a la Universitat de València (1968-69), ha influit sense cap dubte en la meva constant preocupació per la renovació dels continguts de les assignaturas i dels procediments docents.

Des de la Història de la Comunicació, elaborar una explicació de les transformacions històriques de la societat contemporània des de les històries personals tal com es desenvolupen en cada localitat, en els processos de movilitat i en el marc de la societat global:
que ens ha conduit a diverses propostes didàctiques que es van concretar a partir de 1999 a la web Passeigs per les xarxes de comunicació des de... (http://masters.oaid.uab.es/passeig). Es tracta d'una base de dades amb l'objectiu d'utilitzar internet com a metàfora i instrument per a explicar la construcció històrica de la societat xarxa, des de cada localitat a les diferents trames supralocals, i com una arqueologia del passat al present. Aquest plantejament parteix de treballs anteriors a partir d'estudiar la construcció de xarxes socials des de les experiències personals, les històries de vida, les trajectòries migratòries... que han donat lloc a algunes Tesis Doctorals i tesines (Tesis de Elena González Escudero, Felip Gascón, Pedro Molina, tesinas de Mavi Carrasco, Daniel Jiménez).

A partir de 2006 hem col·laborat en un projecte que desenvolupa les explicacions d'una localitat (http://www.soctortosa.cat) i que preveu la utilització del Sistema d'Informació Geogràfic (SIG) per a gestionar la informació. (Manel Loras..., Víctor Martínez, Manel Llarch, Olga Tomás, Cristina Favá, Núria Gas, Sisco... Fundació Ciutat de Viladecans... Rubí... AOC...)

Actualment, l'objectiu es renovar la web per a incorporar els nous criteris i procediments del portal soctortosa.cat (Conveni Aj. Tortosa)

La matriu que hem utilitzat per a la gestió dels documents en aquesta web pensem que pot ser la base per a desenvolupar les noves formes d'informació d'actualitat amb qualitat humana, de la línia d'investigació anterior i les eines per a la informació política amb qualitat humana... (Consell Social UAB).

Contingut sindicat