Conferencias, Congresos y Jornadas

(1990-04-28) Dels espais domèstics als escenaris públics

Conferència pronunciada a les Jornades Municipals. Celebrades a Tortosa.

(1990-04-24) El paradigma griego de la política: la ciudadanía griega

conferència pronunciada al Ciclo sobre Mujer y Ciudadanía. Organitzat per Ágora Feminista del País Basc.

(1990-03-29) Dona i educació: la assimilació d’una visió del món androcèntrica

Conferència pronunciada a les Jornades sobre Dona i Educació. Passat i Present. Organitzades per l'Estudi General de Lleida, i celebrades a Lleida.

(1989-11-02) Propuesta (no – androcéntrica) para una renovación del estudio del mundo contemporáneo. De las historias familiares a la cultura de masas

Ponència presentada a les I Jornades Internacionals de Coeducació: L’ensenyament de les Ciències Socials, un discurs excloent. Organitzades per l’Institut Valencià de la Dona i la Universitat de València

(1989-10-31) El paradigma griego de la política: la ciudadanía griega

Conferència pronunciada al Ciclo sobre Mujer y Ciudadanía. Organitzat per Ágora Feminista del País Basc.

(1989-02-17/19) El Arquetipo Viril, yo cognoscente del saber académico

Comunicació presentada a la European Conference Women’s Studies, Conceps and Reality. Organitzada per la Université Libre de Bruxelles.

(1989-02) Los inicios de la Cultura de Masas (Algunas observaciones no – androcéntricas)

Comunicació presentada a les Jornadas sobre el Periodisme Català a la Segona Republica. Organitzades pel Departament de Periodisme de la Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès.

(1988-10-29) El sistema escolar. Entre el sexismo y la divulgación del Arquetipo Viril

Ponència presentada a les Jornadas de Coeducación. Organitzades per l’Ajuntament de San Sebastián i el Seminario de Estudios de la Mujer de la Universidad del País Vasco, i celebrades a Sant Sebastià.

(1988-10-25) Historias personales / historias colectivas. Elementos para una reflexión histórica no – androcéntrica

Conferència pronunciada al Centre d’Investigació Històrica de la Dona, Universitat de Barcelona.

(1988-10-21/23) El sistema escolar. Entre el sexismo y la divulgación del Arquetipo Viril

Ponència presentada a les III Jornadas de Coeducación. Prácticas de Coeducación, Filosofía, Ciencias Sociales y Curriculum Oculto. Organitzades pel centre de Professors d’Alacant i la Conselleria de Cultura, Educación i Ciència de la Generalitat Valenciana, i celebrades a Alacant.