Reply to comment

(2007-12-12/14) Androcentrisme: un indicador per avaluar la manca de qualitat humana a les humanitats, les ciències socials i la informació periodística

I Congrés Internacional "Sesgo de género y desigualdades en la evaluación de la calidad académica"

Organitzat pel Observatori per a la igualtat de la UAB. 12 a 14 de desembre de 2007
Tema: investigació

Resum (1600 caràcters)

La qualitat constitueix  avui una de les preocupacions centrals al món acadèmic. Per garantir-la, s'han generat nombrosos organismes i procediments que condicionen les activitats docents i investigadores de les persones que formem part del món universitari. Per tal d'avaluar les conseqüències d'aquestes avaluacions cal aclarir, abans que res, què entenem per qualitat.

Considerem que la qualitat que cal avaluar als diversos textos que integren els discursos de les humanitats, les ciències socials i la informació periodística, val a dir, que expliquen el que fem i ens afecta als éssers humans, individualment i col·lectiva, en el passat, el present i l'actualitat, ha de ser, abans que res, QUALITAT HUMANA, ja que ofereixen els diagnòstics dels quals depenen els tractaments que cal donar als problemes personals i socials. Entenem per qualitat humana l'adequació de les explicacions a la diversitat dels ésser humans, dones i homes de qualsevol edat i condició social. Els prejudicis androcèntrics, però, invaliden la majoria de les recerques per una manca de qualitat humana que posa de manifest alhora una manca de rigor científic: no només es fa un enfocament parcial sinó que, a més, es considera com si fos universal. No obstant, el fet que els avaluadors comparteixin aquests prejudicis androcèntrics, afavoreix la persistència d'aquesta manca de qualitat humana i de rigor científic. A més, sovint desqualifiquen o menyspreen recerques que es proposen resoldre aquesta deficiència, i contribueixen així a la persistència d'aquesta deficiència fonamental.

En aquesta intervenció oferirem una definició d'aquest terme, així com els criteris i els procediments que permeten avaluar la QUALITAT HUMANA que ha de caracteritzar les recerques en humanitats, ciències socials i informació periodística, per que permetin fer diagnòstics acurats i tractaments adients.

Reply

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.