Teaching Publications

(1998) Cap a una història de la comunicació des de Catalunya, excèntrica, plural i interactiva

QUADERNS D'HISTÒRIA DE LA COMUNICACIÓ SOCIAL, n° 17, 2ª edició.

Cerdanyola del Vallès

(1997) Cap a una història de la comunicació des de Catalunya, excèntrica, plural i interactiva

Proposta didàctica i treballs del curs 1995-1996 de Meritxell Vaño Marco (Sabadell) i Víctor Vives i Foix (Mataró), QUADERNS D'HISTÒRIA DE LA COMUNICACIÓ SOCIAL, n° 17, 1ª edició.

Cerdanyola del Vallès

(1996) Història de la comunicació a Catalunya. Apunts i Guia Didàctica

a QUADERNS D'HISTÒRIA DE LA COMUNICACIÓ SOCIAL, n° 16. Vol. I i II: Programa, Marc teòric i metodològic. Vol. III: El passat recent: estructures recionals de la memòria. Expansió dels estats moderns, capitalisme i imprenta. Vol. IV: El passat pròxim. La memòria viscuda.

Cerdanyola del Vallès

(1994) La construcció històrica de l’aldea planetària

a QUADERNS D'HISTÒRIA DE LA COMUNICACIÓ SOCIAL, n° 15. Vol. I: Pautes per treballar les Històries Familiars: Dotze exemples del curs 1992 - 1993. Vol. II: Transformacions socials i implantació dels mitjans de comunicació de masses. Resultats de les enquestes realitzades durant el curs 1993 - 1994.

Cerdanyola del Vallès, febrer.

(1993) Programa i apunts d’Història General de la Comunicació

a QUADERNS D'HISTÒRIA DE LA COMUNICACIÓ SOCIAL, n° 14. Vol. I: Esquema del Programa i Bibliografia general bàsica. Apunts Tema I. Vol. II: Apunts Temes II i III. Vol. III: Apunts Temes IV, V i VI.

Cerdanyola del Vallès. 2ª edició, maig 1994; 3ª edició, curs 1994 - 1995

(1992) De la història del cinema com a font per a la renovació de la història de Catalunya del segle XX

ALONSO DÁVILA, ISABEL, a QUADERNS D'HISTÒRIA DE LA COMUNICACIÓ SOCIAL, n° 13.

Cerdanyola del Vallès, novembre, 67 pàgines

(1992) Els mitjans de comunicació de masses, font documental per la història contemporània

a QUADERNS D'HISTÒRIA DE LA COMUNICACIÓ SOCIAL, n° 12.

Cerdanyola del Vallès, octubre, 210 pàgines

(1991) Textes d’Història dels mitjans de comunicació de masses

a QUADERNS D'HISTÒRIA DE LA COMUNICACIÓ SOCIAL, n° 11.

Cerdanyola del Vallès, novembre

(1991) Una altra visió del món contemporani. De les històries personals a la cultura de masses. Proposta didàctica per la renovació de la Història Contemporània

a QUADERNS D'HISTÒRIA DE LA COMUNICACIÓ SOCIAL, n° 10.

Cerdanyola del Vallès, novembre, 100 pàgines. 2ª edició (1992)

(1989) La cultura de masses (ignorada) en els discursos de la Història contemporània

a QUADERNS D'HISTÒRIA DE LA COMUNICACIÓ SOCIAL, n° 9.

Universitat Autònoma de Barcelona, Cerdanyola del Vallès, 166 pàgines

Syndicate content