(1986-05) Prensa de sucesos y modelos de comportamiento. La mediación del Arquetipo Viril

Comunicació presentada al Seminari d’Investigacions Semiòtiques. Organitzat per la Facultat de Ciències de la Informació de la Universitat Autònoma de Barcelona, i celebrades a Cerdanyola del Vallès.