(1998) Història de la comunicació: qüestions teòriques, metodolòqiques i didàctiques