(2007-09-20) 20 anys d’innovació docent en comunicació. Eines per a la participació en la construcció de coneixement no-androcèntric de ciències socials, humanitats i informació periodística