(2007-02-22/23) Revistes científiques: indexació, qualitat i metodologies d’avaluació